Welcome to Family Doctorhealth

 

บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการ และให้บริการดูแลสุขภาพ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศมากว่า 10 ปี ซึ่งประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ พยาบาลและ สหวิชาชีพอื่นๆได้แก่นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และพนักงานผู้ช่วยเป็นต้น ให้บริการด้าน พยาบาล พยาบาลเฝ้าไข้ พยาบาลประจำบริษัท พยาบาลประจำโรงงาน ฝึกอบรมพยาบาล รถพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน รับจัดอีเวนท์สุขภาพ
 
More than 10 years Doctor Health Co., Ltd. has been at the forefront of the domestic and international market providing a complete range of healthcare services. Its full complement of healthcare professionals includes interdisciplinary medical specialists, doctors, nurses, physiotherapists and nutritionists.

วิชาชีพพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการให้การรักษา ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก อันเนื่องมาจากพยาบาลเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด ผู้ป่วยจะหายเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของพยาบาลด้วย 

ปัจจุบันวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนไปทั่วโลก ดังนั้นวิชาชีพพยาบาลจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับผู้ที่เจ็บป่วย รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆทั้งในและต่างประเทศ บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีพยาบาลในการดูแลในรูปแบบต่างๆ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดส่งพยาบาลขึ้นดังนี้ 


จัดส่งพยาบาลให้การบริการภายในประเทศ
• พยาบาลดูแลเฝ้าไข้พิเศษ ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและตามสถานที่พักอาศัยต่างๆ
• พยาบาลปฏิบัติงานตามแผนกต่างในโรงพยาบาล

พัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อไปทำงานพยาบาลในต่างประเทศ
• นิวซีแลนด์
• ออสเตรเลีย
• อเมริกา
• อังกฤษ
• แคนนาดา

The professional nurse plays a crucial role in the recovery from illness and an even more important role in a patient's return to a normal state of well being. The fully trained nurse spends more time with the patient than any other medical professional and must pay close attention to the psychological as well as the physical needs of the recovering patient.

We are maintaining an active role in the recruitment, training and supply of fully qualified professional nursing staff. We recognize the urgent need for appropriately trained nursing staff currently being experienced by hospitals, private patients with special needs and nursing homes caring for the elderly.

We are currently placing staff throughout Thailand in all areas of the nursing profession including hospital wards, intensive care and emergency response units and nurses for patients with special needs who require special care in hospitals and private residences. We are currently developing our capacity to supply and maintain nursing staff to USA, Australia, New Zealand as well as to Europe and the Middle East.

Corporate Healthcare
 

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น บริษัทข้ามชาติชั้นนำ โรงแรม โรงงาน สถานศึกษาที่จำเป็นจะต้องมีสวัสดิการในการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรควรที่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นองค์กรชั้นนำและองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมากดังที่ได้กล่าวมานั้นจึงได้มีการจัดให้มีหน่วยพยาบาลประจำอยู่ภายในองค์กร เพื่อทำการดูแลและให้บริการด้านการพยาบาลรวมถึงสุขอนามัยแก่สมาชิกทุกคนที่ทำงานภายในองค์กรนั้นๆ 

และเพื่อเป็นการให้การจัดการดังกล่าวได้มีการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทาง บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด จึงได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการระบบ การดูแลสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรต่างๆ ทั้งการจัดหาทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีทางการแพทย์ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น เข้าไปประจำไว้ เพื่อคอยให้บริการตามหน่วยพยาบาลของแต่ละองค์กร รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยให้กับองค์กรต่างๆ อีกด้วย

We can assist your corporation, large or small, to set up an in house fully equipped and staffed medical unit. We will organize a fully qualified doctor, nursing and auxiliary staff tailored to your individual requirements together with the appropriate medical equipment and supplies to suit the needs and objectives of your proposed medical unit.

All medical personnel are fully qualified to recognized international standards. Medical equipment and supplies similarly meet the highest international standards. Your in house medical unit will ensure your employees have regular professional health checks. A healthier staff is usually a more highly motivated staff and this invariably results in an increase in productivity for your organization.


Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ  MakeWebEasy  สร้างเว็บฟรี!
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก